Recycling
ImageHet scheiden van afval brengt steeds meer voordelen met zich mee. Bedrijven zijn zich hiervan bewuster geworden. Niet alleen het milieu is gebaat bij een goede en veilige recycling; ook de portemonnee van de onderneming is er bij gebaat. De stortkosten zijn de laatste jaren immers verveelvoudigd, terwijl een deel van het afval geen geld hoeft te kosten, maar zelfs oplevert. Neem bijvoorbeeld metalen. Voor negentig procent van alle metalen die SZV inzamelt, hoeft de klant niet te betalen. Integendeel, hij krijgt er zelfs een vergoeding voor op basis van een vooraf gecommuniceerde basisprijs.
Is de geldende dagprijs hoger, dan stijgt ook de vergoeding; daalt de dagprijs onder de basisprijs, dan is de klant toch verzekerd van dit vooraf bepaalde minimum.

SZV is in alle soorten metalen thuis en kan deze ook allemaal verwerken. Van het eenvoudigste stukje ijzer tot bijna onbetaalbaar platina. Zelfs zogenaamd welvaartsschroot als wasmachine's, magnetrons, e.d. waarin allerlei soorten metaal en andere materialen zijn verwerkt, weet SZV om te zetten in opnieuw te gebruiken halffabrikaten. Het onbruikbare restant wordt volgens de geldende milieuvoorschriften verwerkt.