Veiligheid / Milieu
ImageBij SZV staat veiligheid voorop. Veiligheid is dan ook een constant aandachtspunt. Voor de recycling van metaal en de sloopprojecten beschikt het bedrijf over een VCA** certificaat. Daarnaast zijn alle medewerkers in het bezit van een VVA basisveiligheid. Voor de medewerkers van ons bedrijf het terrein van een klant betreden, wordt een plan van aanpak gemaakt. Daarin komen alle mogelijke aspecten van het werk aan bod, zodat onze medewerkers in iedere situatie weten wat ze te doen staat. Voordat een project van start gaat, worden in het kort de veiligheidsinstructies doorgenomen. De veiligheidseisen van SZV zijn altijd en overal van kracht. Om de veiligheid onder de aandacht te houden worden onze medewerkers tenminste één keer per maand getraind in veilig werken. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Zo worden er regelmatig toolbox-meetings gehouden, waarin leveranciers laten zien hoe er met bepaalde apparatuur wordt omgegaan. Bovendien bezoeken ieder jaar veiligheidscoördinatoren van diverse firma’s en brandweerlieden ons bedrijf voor voorlichting en opleiding op het gebied van brandveiligheid en veiligheid in algemene zin op het werk.

Een tweede aandachtspunt naast de veiligheid is het milieu. Een gezonde natuur en een leefbaar milieu behoren tot de basisvoorwaarden van een gezonde, welvarende samenleving. Hergebruik vervult hier een sleutelrol, mits het op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Daarom werkt SZV aan de hand van het Handboek Interne Milieuzorg van de brancheorganisatie Metaal Recycling Federatie (MRF). In dit boek worden richtlijnen gegeven voor de verantwoorde omgang met natuur en milieu. De verwerkingsinrichting op ons terrein voldoet aan de eisen die de provincie Zeeland hieraan stelt. Bovendien worden de reststoffen die SZV verwerkt, gescheiden afgevoerd voor verdere verwerking. Op die manier draagt SZV haar steentje bij aan een schoner en leefbaar milieu. En dat is in het voordeel van ons allemaal!